ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
วิถีชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รีวิว ฟ้าใส ๆ ที่วัดจองคำ วัดจองกลาง
รายละเอียด :เป็นทริปช่วงหน้าหนาว ที่ได้เดินทางไปแม่ฮ่องสอน นอนโฮมสเตย์ แวะเที่ยวตลอดทาง เช้าวันหนึ่งได้ไปนั่งกินโจ๊กเจ้าอร่อย ที่ตลาดสายหยุด ซึ่งไม่ไกลจากวัดจองคำ และวัดจองกลาง มากนัก เป้ใบ รองเท้าคู่ ใช้เวลาไม่มาก เก็บภาพสวย ๆ มาฝากครับ
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
โทร :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram : tataya2u
พิกัดแผนที่ : 19.297997, 97.967981
Opening Time :
Tags :
 
กาแฟห้วยห้อม ผ้าทอขนแกะ โฮมสเตย์
รายละเอียด :กาแฟห้วยห้อม ผ้าทอขนแกะ โฮมสเตย์ วิถีชุมชน ท่ามกลางขุนเขา แม่ฮ่องสอน
ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ต.ห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 18.378521, 98.066978
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย กาแฟ โฮมสเตย์
 
ชุมชนบ้านเมืองปอน แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด :บ้านเมืองปอน เป็นหมู่บ้านไทยใหญ่ ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสน่ห์ของเมืองปอน เป็นสถานที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์ และสงบราบรื่น สันโดษท่ามกลางหุบเขาสูงตระหง่าน เป็นเสมือนปราการกั้นออกจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศมาเป็นเวลาช้านาน ชาวเมืองปอน จึงสามารถดำรงเอกลักษณ์ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่แตกต่างไปจากเมืองอื่น ๆ มาได้นานนับศตวรรษ
ที่ตั้ง : อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140
โทร :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 18.745790, 97.929624
Opening Time :
Tags :
 
บ้านผาเจริญ แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด :เป็นหมู่บ้าน ลาหู่ เล็ก ๆ ที่มีหลังคาเรือนเพียง 15 หลัง เป็นชุมชนที่สามัคคีกลมเกลียวกัน เพราะมีพ่อเฒ่าแอโจ คอยดูแลอยู่ ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานพ่อเฒ่าทั้งสิ้น วิถีการเกษตรของคนผาเจริญ ซึ่งพื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ สูง อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ที่ผาเจริญจึงมีผลไม้เมืองหนาวที่หลากชนิด น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้พบเห็นเป็นอันมาก บ้านผาเจริญเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร แห่งหนึ่งที่น่าไปเที่ยวศึกษาและเรียนรู้วิถี ชนเผ่า วิถีเกษตรพื้นที่สูง
ที่ตั้ง : ต.ปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150
โทร : 081-028-5672
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.601334, 98.226517
Opening Time :
Tags :
 
บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด :บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีร้านน้ำชาให้เลือกชิมกันมากมาย มีร้านอาหารจีนให้อิ่มกันหลากหลายบ้านรักไทย หรือบ้านแม่ออ อยู่ติดชายแดนไทย-เมียนม่าร์ บริเวณหมู่บ้านมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เที่ยวชมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมจีนฮ่อ เสน่ห์ที่สำคัญของหมู่บ้านนี้ คือ บ้านสร้างด้วยดิน ทำเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และการได้ลิ้มลองอาหารตำรับจีนยูนาน อาหารขึ้นชื่อก็ขาหมู มันโถ ยำปลากระป๋องกับใบชา และชิมชาพันธุ์ดีรสเลิศ เช่น ชาชิงชิง ชาอู่หลง โสม ที่ชาวบ้านปลูกเอง และถ้ามองไปบนยอดเขาที่อยู่หลังอ่างเก็บน้ำก็จะเห็นทหารพม่าตั้งฐานอยู่บน ยอดเขา
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
โทร :
Mobile :
E-mail : Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.585343, 97.942480
Opening Time :
Tags :
 
บ้านสันติชล แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด :บ้านสันติชล เป็นชุมชนชาวจีนยูหนาน ซึ่งย้ายถิ่นฐานจากจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งรกรากยังเมืองปาย เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ในอดีตที่แห่งนี้เป็นแหล่งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว คล้ายกับหมู่บ้านรักไทย และหมู่บ้านรุ่งอรุณ จุดเด่น คือ โขดหินใหญ่ ด้านบนสร้างเป็นมังกรพันเสาหางชี้ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน มีบ้านดิน ภัตตาคารอาหารจีน และมีของที่ระลึกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว
ที่ตั้ง : อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130
โทร : 081-024 3982
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.371058, 98.402724
Opening Time :
Tags :
 
บ้านห้วยกุ้ง แม่สะเรียง
รายละเอียด :บ้านห้วยกุ้ง เป็นชุมชนชาวกระเหรี่ยง กลุ่มเล็กที่สุดมีเพียง 8 ครอบครัว นับถือศาสนาพุทธ หมู่บ้านอยู่ในหุบเขาและริมลำน้ำแม่สะมาด ไม่มีทางรถยนต์ต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้น ทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน จับปลา ปลูกข้าวและพืชผัก ในรูปแบบวิถีชีวิตของตนเอง ป่าโดยรอบหมู่บ้านยังคงอุดมสมบูรณ์ มีถ้ำและหน้าผา เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก แม้ว่าการเดินทางจะเป็นอุปสรรค แต่ธรรมชาติก็มอบความสวยงาม เป็นสิ่งตอบแทน ความเจริญทางด้านวัตถุไม่อาจเข้าถึง ทำให้ชุมชนเก็บตัวเงียบ อยู่ริมสายน้ำและสงบสุข
ที่ตั้ง : ต.ห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58110
โทร :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 18.147792, 98.159069
Opening Time :
Tags :
 
บ้านห้วยตองก๊อ ปกาเก่อญอ แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด :การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจให้กับคนภายนอกเกี่ยวกับวิถีชีวิต การอาศัยอย่างพึ่งพิงธรรมชาติ และการทำไร่หมุนเวียน ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ของชาวปกาเก่อญอ ซึ่ง ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย สันโดษ ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมเป็นสำคัญ อาชีพส่วนใหญ่ทำไร่หมุนเวียน ทำนาขั้นบันได และเลี้ยงสัตว์ .. หมู่บ้านนี้ ไม่แนะนำให้เดินทางขับรถยนต์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะฤดูฝนต้องใช้ทักษะและความชำนาญ ป้ายบอกทางมีน้อย ควรติดต่อผ่านผู้ประสานงานชุมชนล่วงหน้า
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
โทร : 088-291-2419
Mobile : 088-439-6732, 091-306-5242
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.157379, 98.122127
Opening Time :
Tags : แม่ฮ่องสอน ชุมชนท่องเที่ยว ปกาเก่อญอ
 
หมู่บ้านรุ่งอรุณ แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด :เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งของเส้นทาง ลำเลียงยาเสพติดในอดีต ทั้งจากสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่ยังคงยึดหลักพออยู่พอกิน สภาพบ้านเรือนชั้นเดียว สถาปัตยกรรมง่ายๆ ของชาวจีน ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ และสภาพชนบท ที่ไร้การปรุงแต่ง เป็นแหล่งรวมของนักเรียนจากหลายเชื้อชาติ เช่น ลีซอ มูเซอดำ มูเซอแดง ปะโอ กะหร่าง ไต
ที่ตั้ง : ต.ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
โทร : 084-363-6598
Mobile : 084-378-9283
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.518330, 98.098602
Opening Time :
Tags :
 
ห้วยโป่งกาน โฮมสเตย์
รายละเอียด :ที่พักกลางธรรมชาติกลางขุนเขาและสายหมอก เรามีบ้านพักที่แสนอบอุ่นให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อเติมเต็มพลังงานชีวิต ด้วยที่พักในราคาแสนประหยัด ให้ท่านได้เลือกพักผ่อน ทั้งในแบบห้องพักเตียงคู่และเตียงเดี่ยว ทุกหลังมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้บริการ ในราคาสุดพิเศษ พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านด้วย โดยมีร้านกาแฟของห้วยโป่งกานให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานกาแฟด้วย
ที่ตั้ง : ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
โทร : 053-073007, 053-070187
Mobile : 083-3215052, 083-3217077
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags :
 
«prev [1] next»


 ค้นหาวิถีชุมชน
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ
กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่
ตากน่านพะเยา
พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปาง
ลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา