ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
วิถีชุมชนในจังหวัดเชียงราย 
บ้านห้วยน้ำริน เวียงป่าเป้า
รายละเอียด :สัมผัส ชีวิตชนเผ่าลาหู่ นายพรานแห่งขุนเขา ชมทุ่งดอกฟุซซี่วิลโล่ที่ใหญ่ที่สุด พักผ่อนสบาย ๆ แบบโฮมสเตย์ ชิมชาสมุนไพรสดเพื่อสุขภาพ เลือกซื้อของที่ระลึกจากไม้ไผ่หลากชนิดที่โครงการหลวงห้วยโป่ง-โครงการ หลวงห้วยนำริน
ที่ตั้ง : หมู่ 8 ต.แม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย
โทร : 053-609586
Mobile : 081-0306417
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.128446, 99.440101
Opening Time :
Tags :
 
บ้านห้วยห้อม อ.ขุนตาล
รายละเอียด :เป็นหมู่บ้านในอ้อมกอดของหุบเขา มีนาขั้นบันไดและยังมีต้นหมากเป็นทิวแถว อาชีพหลักคือปลูกข้าว ที่นี่มีเสาวรส และกาแฟพันธุ์อาราบิกา ที่รสชาติเข้มข้น ชมวิธีการทอผ้าซึ่งเป็นวิธิดั้งเดิมของชาวกระเหรี่ยงโดยใช้กี่เอว ดูการเลี้ยงแกะและไร่กาแฟ รวมทั้งชิมกาแฟจากไร่สด ๆ ใหม่ ๆ ทีนี่ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ที่ตั้ง : ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล เชียงราย 57340
โทร : 089-5553900
Mobile : 085-7125276
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.874202, 100.266002
Opening Time :
Tags :
 
บ้านอาผ่าพัฒนา เชียงราย
รายละเอียด :วิถีชุมชน อาผ่า และมีการจัดทำ โฮมสเตย์ การแสดงของชุมชน และพาเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ที่ตั้ง : หมู่ 11 ต.แม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags :
 
ศูนย์วัฒนธรรมโฮมสเตย์บ้านจะคือ จ.เชียงราย
รายละเอียด :เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ มีแม่น้ำ มีเรือวิ่งผ่านทุกวัน สะดวก ชุมชนแห่งนี้ จึงได้จัดที่พักโฮมสเตย์ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณี และหัตถกรรมที่หลากหลายของชาวจะคือ
ที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร : 085-710-6469
Mobile : 089-953-5193
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.857649, 99.607787
Opening Time :
Tags :
 
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ดอยสะโง๊ะ จ.เชียงราย
รายละเอียด :หมู่บ้านชาวเขาดอยสะโง๊ะ เป็นชนเผ่าอาข่า ที่อพยพมาจากประเทศจีนและพม่า ซึ่งเป็นชนเผ่าที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ โดยปัจจุบันได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อาข่า เพื่อเป็นให้ลูกหลานยังคงเห็นการดำรงชีพที่ผ่านมา และก่อให้เกิดใจรักในชนเผ่าของตนเอง จากสภาพความเป็นอยู่ที่น่าศึกษาในอารยธรรมอาข่าแล้ว บนดอยสะโง๊ะยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ
ที่ตั้ง : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน เชียงราย 57150
โทร : 053-163-346
Mobile : 081-951-9711
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.347068, 100.031351
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : เชียงราย เชียงแสน ที่พัก
 
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย อ.เชียงของ เชียงราย
รายละเอียด :เป็นหมู่บ้านไทลื้อ ที่รักษาวัฒนธรรม เป็นวิถีธรรมชาติ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม รับความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิม ชมบ้านโบราณ พายเรือสัมผัสธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน ฝึกทอผ้าและเลือกซื้อผ้าทอไทลื้อที่งดงาม ชมพิพิธภัณฑ์ไทลื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ทรงคุณค่าจากอดีต เที่ยวทุ่งสามหมอนในตำนาน
ที่ตั้ง : อำเภอเชียงของ เชียงราย
โทร : 080-791-6402
Mobile : 086-180-2546
E-mail : Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.144454, 100.415756
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : เชียงราย เชียงของ ไทยลื้อ วัฒนธรรมชุมชน ที่พัก โฮมสเตย์
 
ชุมชนลาหู่ไทรเบิลโฮมสเตย์ จ.เชียงราย
รายละเอียด :ชุมชน ลาหู่ ไทรเบิล ได้ก่อตั้งโฮมสเตย์ ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิต และซื้อสินค้าชาวเผ่าลาหู่ อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง รายได้จากการท่องเที่ยวจะนำไปช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาที่ด้อยโอกาสให้ได้ เรียนหนังสือ เพื่อจะได้นำความรู้ กลับไปพัฒนาชีวิตครอบครัวและหมู่บ้าน
ที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.ดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร : 085-029-5953
Mobile : 086-420-2739
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags :
 
ชุมชนห้วยขี้เหล็ก จ.เชียงราย
รายละเอียด :หมู่บ้านชนเผ่าอาข่าที่ยังคงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อดั้งเดิมอยู่บนภูเขาสูง ใกล้แหล่งปลูกชา และกาแฟวาวี
ที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.วาวี อำเภอแม่สรวย เชียงราย
โทร : 084-488-1561
Mobile : 053-160-137
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.815806, 99.526336
Opening Time :
Tags :
 
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า เชียงของ เชียงราย
รายละเอียด :น้ำม้าชุมชนน่าเที่ยว .. เกษตรอินทรีย์ ไร่ภูไทล้านนา (บ้านเต๋น) .. เอนก การ์เดนท์โฮมสเตย์ .. วาวตะวัน โฮมสเตย์ .. ขนมจีบ สมุนไพร .. สุพินกล้วยแปรรูป .. วิถีเกษตรธรรมชาติ .. สุพัตรา โฮมสเตย์ ..
ที่ตั้ง : ม.10 บ้านน้ำม้า ต.สถาน อำเภอเชียงของ เชียงราย 57140
โทร : 093 169 2465
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.205429, 100.380821
Opening Time :
Tags : เชียงราย เชียงของ วิถีชุมชน ที่พัก เกษตรอินทรีย์
 
บ้านดินอาข่าดอยแม่สะลอง 阿卡姆得美斯乐民宿 泰国酒店
รายละเอียด :โฮมสเตย์บ้านดินพี่โยฮัน Authentic and unique travel experience with real locals. More than 10 years of service
ที่ตั้ง : บ้านหล่อโย ตำบล แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57110
โทร : 093 258 9994
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.122969, 99.611735
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : เชียงราย อาข่า ที่พัก บ้านดิน 泰国酒店
 
บ้านยะฟู เชียงราย
รายละเอียด :สัมผัสความหลากหลายทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวเขา ทะเลหมอกยามเช้า .. ทะเล ดาวยามค่ำคืน
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
โทร : 085-035-4501
Mobile : 087-688-2731
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.995267, 99.708944
Opening Time :
Tags :
 
บ้านสันติคีรี เชียงราย
รายละเอียด :ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตชุมชนชาวเขา ประวัติศาสตร์อนุสถานอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57110
โทร : 08-1288-6691
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.159116, 99.622704
Opening Time :
Tags :
 
โป่งเทวี โฮมสเตย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
โทร : 084 363 8228
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.320236, 99.511937
Opening Time :
Tags : เชียงราย เวียงป่าเป้า ที่พัก โฮมสเตย์
 
แม่สลองโฮมสเตย์ (จุดชมวิวบ้านกลาง) เชียงราย
รายละเอียด :ตัวแทนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชนที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงเป็นที่มาของการรวมตัวของชาวบ้านเปิดศูนย์ประสานงานบ้านพักแบบโฮมสเตย์ และที่พักกางเต็นท์ขึ้นในหมู่บ้านเพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติ และสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ
ที่ตั้ง : 70/1 หมู่ 6 ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57110
โทร :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.157862, 99.656755
Opening Time :
Tags :
 
ออนซอนเดท่าขันทอง เชียงราย
รายละเอียด :ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนด้วยจิตมิตรไมตรี บ้านท่าขันทองเป็นชุมชน อิสานล้านนา มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น ทั้งการฟ้อนรำ การแสดงต่างๆ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมสวยงาม อากาศดีร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งยังติดริมแม่น้ำโขง และสามารถเที่ยวชมได้ทุกสัมผัส ขอขอบคุณแขกผู้มาเยือน และท่านที่สนใจทุกท่านนะคะ
ที่ตั้ง : อำเภอเชียงแสน เชียงราย
โทร : 084-919-8214
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : เชียงราย ท่าขันทอง โฮมสเตย์
 
อาข่าฮิลล์ เฮาส์ โฮมสเตย์ เชียงราย
รายละเอียด :เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้ใช้บ้านที่อาศัยของครอบครัว ต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีการปรับปรุงบ้านพักเรื่อยมาจนเป็นเกสต์เฮาส์ รับนักท่องเที่ยวจนถึง ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2550 อาแป อามอ เห็นว่าโฮมสเตย์จะช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านจึงได้จัดตั้งบ้าน พักแบบ โฮมสเตย์ ขึ้นในหมู่บ้านนักท่องเที่ยว
ที่ตั้ง : หมู่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 21 ต.ดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.924532, 99.766503
Opening Time :
Tags :
 
ฮักกกโฮมสเตย์
รายละเอียด :ที่พักริมแม่น้ำ ท่ามกลางขุนเขาสไตล์แค้มปิ้ง อาหารเย็นสไตล์แคมปิ้ง กิจกรรมขี่ช้างล่องน้ำกก ขี่ช้างชมหมู่บ้านชนเผ่า พาแช่ออนเซ็น
ที่ตั้ง : หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ต.แม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
โทร : 085-036-5544
Mobile : 087-725-2568
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.959093, 99.713085
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags : เชีียงราย ที่พัก โฮมสเตย์ ริมน้ำ ริมกก
 
โฮมสเตย์ บ้านร่องปลายนา เชียงราย
รายละเอียด :โฮมสเตย์ บ้านร่องปลายนา วิถีชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น สมุนไพรแปรรูป ตัดเย็บเสื้อผ้า เพาะเห็ด
ที่ตั้ง : 178 หมู่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57160
โทร : 086-188-1802
Mobile : 089-854-5206, 085-041-0020
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.808141, 99.739978
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags :
 
โฮมสเตย์บ้านจะบูสี เชียงราย
รายละเอียด :บ้าน จะบูสี เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดงหรือ \"ลาหู่\" มีทั้งหมด 30 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 100 ปี แต่เดิมชื่อ \"บ้านจะคะต่อ\" ซึ่งเป็นชื่อผู้นำหมู่บ้านคนแรกที่มีการก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ ต่อมาผู้เฒ่าจะคะต่อได้ย้ายไปที่อื่นและมีผู้นำคนใหม่ชื่อนายจะบูสี และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นหมู่บ้านจะบูสี ชาวบ้านจะบูสีนับถือศาสนาตามบรรพบุรุษที่สืบทอดกันต่อมาเป็นรุ่น ๆ การทำอาชีพส่วนใหญ่ จะทำไร่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้กับชนเผ่าจึงได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งโฮมสเตย์ ไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่ตั้ง : 61 หมู่ 5 บ้านจะบูสี ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57110
โทร : 053-765129
Mobile : 081-021-3992
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags :
 
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เชียงราย
รายละเอียด :หมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิม ๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่นอย่างพี่น้องแบบชนบท
ที่ตั้ง : ม.3 บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อำเภอเชียงแสน เชียงราย 57150
โทร : 081-952-7058
Mobile :
E-mail : Line ID : 0819527058
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.273392, 100.180040
Opening Time :
Tags : เชียงราย เชียงแสน ที่พัก โฮมสเตย์
 
«prev [1] 2  next» 


 ค้นหาวิถีชุมชน
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ
กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่
ตากน่านพะเยา
พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปาง
ลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา