ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
โบราณสถาน,วัตถุในจังหวัดน่าน 
โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน
รายละเอียด :บ้านบ่อสวก แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม แหล่งโบราณคดี และทรัพยากรธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณดงปู่ฮ้อ พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น เตาเผาโบราณสุนัน เตาเผาจ่ามนัส โรงเพาะเห็ดโดยชุมชนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ การทำขนมดอกจอกด้วยกะลามะพร้าว ชมการผลิตน้ำอ้อยและขนมปาดบ้านป่าคา
ที่ตั้ง : บ้านบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
โทร : 081 885 2307
Mobile :
E-mail : bluesky_001@hotmail.co.th
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 18.721163, 100.648310
Opening Time : เปิดทุกวัน
Tags :
 
บ้านร้องแง ปัว จ.น่าน
รายละเอียด :เป็นชุมชนที่มีเชื้อสายไทลื้อจากมณฑลยูนนาน มีวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตเป็นแบบฉบับของตนเอง เช่น การแต่งกายแบบไทลื้อ การทอผ้าใช้เอง มีภาษาพูดและลักษณะบ้านเรือนแบบไทลื้อ มีแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจ และยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณี และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ตั้ง : อำเภอปัว น่าน
โทร :
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.175681, 100.935813
Opening Time :
Tags :
 
«prev [1] next»


 ค้นหาโบราณสถาน,วัตถุ
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ
กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่
ตากน่านพะเยา
พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปาง
ลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา