ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุ่มขนมไทย โบราณ บ้านโพธิ์ศรี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
รายละเอียด :ขนมไทย จะกินเอง หรือเป็นของฝาก อร่อย ถูกสุขลักษณะ มาซื้อถึงบ้านโพธิ์ศรี หรือ โทรมาสั่ง จัดส่งทั่วประเทศไทย (ขนมบางชนิด) ที่กลุ่มมีขนมทั้งที่ทำประจำ และตามเทศกาล เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมสังขยา ถั่วอัด กระยาสารท หมี่กรอบ เป็นต้น
ที่ตั้ง : ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
โทร : 035-521-148
Mobile : 081-858-0327
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.363935, 100.145588
Opening Time :
Tags : สุพรรณบุรี บางปลาม้า ของกิน ขนมโบราณ ขนมไทย
  
บ้านควาย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย Buffalo Village
รายละเอียด :บ้านควาย สุพรรณบุรี เป็นโครงการที่สะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยชนบทในสมัยก่อนซึ่งมีความ สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควาย สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมซื่งเป็นมรดกของประเทศไทย ผู้เข้าเยี่ยมชมบ้านสามารถสัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบย้อนยุค และกิจกรรม ที่ น่าสนใจต่างๆ เช่น การทำนาในแบบโบราณที่ยังใช้แรงงานจากควายและอุปกรณ์การทำนาแบบโบราณ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่จำลองในการแบ่งสันส่วน พื้นที่ทำเกษตกรรม
ที่ตั้ง : 222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
โทร : 035-582-591-2, 02-270-0396-7
Mobile : 081-358-7347
E-mail : Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.646487, 100.149268
Opening Time : 09.00 - 18.00 เปิดทุกวัน
Tags : สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ หมู่บ้านควาย
 
บ้านยะมะรัชโช สุพรรณบุรี
รายละเอียด :บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเรือนรับรองพระมหากษัตริย์มีอายุกว่าร้อยปี ลักษณะบ้านเป็นเรือนทรงไทยหมู่โบราณ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เคยเสด็จประพาสต้น บ้านหลังนี้ถึง ๒ ครั้ง และได้พระราชทานชื่อบ้านไว้ว่า \"ยะมะรัชโช\" หมายถึง ยมราช คือ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และเป็นอดีตเสนาบดี ๓ กระทรวงคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงนครบาลและกระทรวงโยธาธิการ สนใจเข้าชมบ้านยะมะรัชโช ติดต่อโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทร. 035-502-784-8, 035-524-088-98, 082-359-0669 ติดต่อคุณตู่ กรพินท
ที่ตั้ง : 181 สะพานโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ถนน หมื่นหาญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
โทร : 035 502784-8
Mobile : 082-359-0669
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.467484, 100.115914
Opening Time : 09.00 - 16.00 เปิดทุกวัน
Tags : สุพรรณบุรี แหล่งเรียนรู้ บ้านประวัติศาสตร์
 
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์
รายละเอียด :ขุนจำนงจีนารักษ์ นามเดิมว่า หุย แซ่เฮง เป็นคนจีนเกิดในสุพรรณบุรี ประกอบอาชีพค้าขาย มีโรงเหล้า และโรงยาฝิ่น เมื่อเยาว์วัยศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศจีน กลับมาเมืองไทยเมื่ออายุ 20 กว่าปี ต่อมาได้สมรสกับคุณกุ้ยเอง แซ่เจ็ง เป็นคน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ต่อมาได้เช่าที่ราชพัสดุปลูกบ้าน 3 ชั้น กิจการค้าขายของท่านเจริญรุ่งเรือง ท่านได้รับบรรดาศักดิ์ เป็น ขุนจำนงจีนารักษ์ ตำแหน่งกรรมการพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี นายอากรสุรา-ฝิ่น ศักดินา 400 ไร่ เมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกการสูบฝิ่น ท่านจึงหันมาทำสวนทำไร่ และเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2517 รวมอายุได้ 83 ปี บ้านของท่านในส่วนของ คุณเคียวยี้ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนาย โต้วซ้ง จีนารักษ์ อนุญาติให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนง จีนารักษ์
ที่ตั้ง : 811 ซอย เทศบาลชุมชนตลาดสามชุก 5 อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี 72130
โทร : 035-504-498
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.755883, 100.094753
Opening Time : เปิดทุกวัน 09.00 - 18.00
Tags :
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
โทร : 035-535-330, 035-536-100-1
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.516797, 100.132303
Opening Time : 09.00 - 16.00 หยุดวันจันทร์ วันอังคาร
Tags : สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด :นิทรรศการถาวร .. บรรพชนคนอู่ทอง แสดงพัฒนาการของเมืองโบราณอู่ทอง ประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมา ลูกปัด หินสีมีค่า เหรียญกษาปณ์โรมัน รูปปั้นพ่อค้าชาวเปอร์เซีย จารึกดินเผาต่าง ๆ .. อู่ทองศรีทวารวดี จัดแสดงถึงประวัติศาสตร์ยุคแรกของประเทศไทย และอื่น ๆ อีกหลายนิทรรศการ
ที่ตั้ง : อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
โทร : 035 551 021
Mobile :
E-mail : Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.372808, 99.891274
Opening Time : 09.00 - 16.00 หยุดวันจันทร์ วันอังคาร
Tags : สุพรรณบุรี อู่ทอง พิพิธภัณฑ์
 
วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น อู่ทอง สุพรรณบุรี
รายละเอียด :หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ เยี่ยมชมวิถีชีวิตประจำวันของชุมชน อาทิเช่น บ้านไส้เดือน (ปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีธรรมชาติ) ไก่อารมณ์ดี แปลงไผ่ชุมชน รั้วกินได้ เป็นต้น
ที่ตั้ง : บ้านดงเย็น หมู่ 10 ซอย 2 ตำบล หนองโอ่ง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
โทร : 083 308 8144
Mobile : 084 901 0479
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 14.395250, 99.893567
Opening Time :
Tags : สุพรรณบุรี อู่ทอง เกษตรอินทรีย์
 
«prev [1] next»


 ค้นหาแหล่งเรียนรู้
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคกลาง
กาญจนบุรีชัยนาทนครปฐม
นครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี
ราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ
สมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรี
สิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง
อุทัยธานี  

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา