ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
โบราณสถาน,วัตถุในจังหวัดเชียงราย 
พิพิธภัณฑ์บ้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม เชียงราย
รายละเอียด :ตั้งอยู่ ณ ม่อนจอมพล หรือม่อนจอมแจ้ง บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นบ้านพักจอมพล ป.พิบูลสงคราม และส่วนที่เป็นสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนในปัจจุบัน (เคยเป็นที่รับประทานอาหารของจอมพล ป.พิบูลสงครามและคณะนายทหาร) บ้านหลังนี้เริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2484 แล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ.2585 วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นที่พักของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และบ้านหลังนี้ยังถูกใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการสนามกองทัพพายัพ ตั้งแต่ พ.ศ.2485 จนถึง พ.ศ.2489 นอกจากจะเป็นบ้านพักของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และเป็นที่ตั้งกองบัญชาการสนามกองทัพพายัพ ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร : 081 291 4145
Mobile :
E-mail :
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.914353, 99.824546
Opening Time : 08.00 - 18.00 เปิดทุกวัน
Tags : เชียงราย พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้
 
พิพิธภัณฑ์อูบคำ เชียงราย
รายละเอียด :ศูนย์อนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้า และอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่าง ๆ ในอาณาจักรล้านนา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา ทำให้ อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อูบคำเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอานาจักรล้านนาโบราณ เช่นเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา เ่ช่น คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าเชียงใหม่ คุ้มเจ้าน่าน ฯลฯ ผ้าโบราณอายุ 200 ปี ซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู้รวบรวมที่ต้องการเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ให้คืนกลับสู่แผ่นดินไทย และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคต
ที่ตั้ง : 26 ถนน หน้าค่าย ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทร : 053-713-349
Mobile : 081-992-0342
E-mail : Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 19.903382, 99.814758
Opening Time : 09.00 - 18.00 เปิดทุกวัน มีค่าเข้าชม
Tags : เชีียงราย พิพิธภัณฑ์ ล้านนา
 
เมืองโบราณดงเวียงแก่น เชียงราย
รายละเอียด :เป็นเมืองโบราณอายุประมาณ 700 ปี มีพื้นที่ 230 ไร่ การสร้างเมืองเป็นรูปวงรี อยู่บนเนินสูง มีกำแพงคูเมืองล้อมรอบ 2 ชั้น พื้นที่ด้านใน มีกำแพงดินและคูเมืองผ่ากลางตัวเมือง ทำให้เมืองแบ่งเป็น 2 ส่วน มีซากของเจดีย์ และฐานเสาสิ่งปลูกสร้าง พบบ่อน้ำที่สร้างด้วยอิฐก่อขอบด้านใน เมืองโบราณนี้ มีประตูเข้าออก 2 ประตูใหญ่ รอบ ๆ มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษา เรียนรู้ เป็นจำนวนมาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-608-000 (อบต.ม่วงยาย)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น เชียงราย 57310
โทร : 053-608-000, 053-608-001
Mobile :
E-mail :
Facebook :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ : 20.100289, 100.512470
Opening Time :
Tags : เชียงราย เวียงแก่น โบราณสถาน เมืองโบราณ
 
«prev [1] next»


 ค้นหาโบราณสถาน,วัตถุ
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ
กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่
ตากน่านพะเยา
พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปาง
ลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา