ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
เวียงบัว พะเยา

ติดต่อ : นายศักดา เฉพาะธรรม บ้านเลขที่ 100 ม.7 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ : 08 9907 0146

พิกัด : 19.035128, 99.953685

ประเพณี วัฒนธรรม

 • ลานบวงสรวงเวียงบัว จัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันครบรอบการสำรวจและขุดค้นแหล่างเตาเผา กิจกรรมจะเน้นวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาที่คนในท้องถิ่นสามารถร่วมชม/แสดงเพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและร่วมชื่นชมโดยไม่เก็บค่าเข้าชมวัฒนธรรม
 • ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการดำเนินชีวิตในแบบพื้นบ้านล้านนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • สมุนไพร
 • นวดแผนโบราณ
 • การจักสาน
 • ดนตรีพื้นบ้าน (กลองสะบัดชัย/ปูจาง
 • การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มเยาวชน การฟ้อนของกลุ่มแม่บ้าน/เยาวชน
 • การทอผ้า

แหล่งท่องเที่ยว

 • พิพิธภัณฑ์เวียงบัว
 • เตาเผาโบราณ
 • แหล่งเรียนรู้เครื่องถ้วยเวียงบัว

กิจกรรมท่องเที่ยว

 • แหล่งโบราณคดีเวียงบัว (แนวกำแพงเมืองโบราณ/แหล่งเตา)
 • การผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยเวียงบัว ตามกรรมวิธีโบราณ
 • เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
 • ชมการแสดงด้านศิลปะพื้นบ้านล้านนา
 • กิจกรรม การท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับชุมชน (ชมเกษตรอินทรีย์ ชมธรรมชาติอ่างเก็บน้ำ แหล่งอาหารธรรมชาติ การพัฒนาลานอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ)

การเดินทาง : เวียงบัวอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาไปทางทิศใต้ระยะทางเพียง 14 กม. โดยเข้าทางบ้านแม่กาหลวง ต.แม่กา และตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยางเข้าถึงหมู่บ้าน


ชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ

Booking.com

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา