ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
ร่องไฮ กว๊านพะเยา

ติดต่อ : นายนิรุตติ์ เตปันคำบ้าน เลขที่ 31 ม.11 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ : 089-556-0192

พิกัด : 19.145663, 99.893934

ประวัติชุมชน : หมู่บ้านร่องไฮแต่เดิม ไม่ได้บันทึกประวัติ ในการจัดตั้งหมู่บ้าน แต่เดิมชุมชนบ้านร่องไฮประมาณ 100 กว่าปี พื้นที่ในชุมชนบ้านร่องไฮ ยังเป็นป่าไม้รัง ไม้ไผ่ ไม้ทองกวาวและไม้เบญจพรรณ เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้มีกลุ่มชน ที่มาตั้งหลักฐานในหมู่บ้านมาจากบ้านท่า กว๊านใน ต.เวียงพะเยา ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ตามหัวไร่ปลายนา ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ประมาณ 10 – 20 ครัวเรือน

ซึ่งต้นตระกูลแรก ที่มาตั้งบ้านเรือนคือ ตระกูลชุ่มคำลือ ต่อมาเป็น ชุ่มลือ แล้วต่อมาก็มีประชากรเริ่มอพยพมาจากบ้านกาดเมฆ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มาทำมาหากินตั้งถิ่นฐาน โดยการนำเอาวัฒนธรรมการตีมีดมาด้วย จนทำให้เป็น อาชีพของชาวบ้านร่องไฮ ซึ่งประชากรที่อพยพมาจากลำปาง เริ่มมาเมื่อ พ.ศ.2458

การตั้งชื่อหมู่บ้าน มีจากคำบอกเล่าว่า เมื่อสมัยก่อน บ้านร่องไฮ มีร่องน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ลงสู่แม่น้ำอิง หรือหนองเอี้ยง ซึ่งสองข้างฝั่งร่องน้ำ มีต้นไทรใหญ่ ขึ้นอยู่เรียงกันซึ่งทางภาคเหนือ หรือภาษาพื้นเมือง เรียกต้นไทรว่า ต้นไฮ จึงตั้งชื่อตามร่องน้ำที่มีต้นไฮ ขึ้นว่า ร่องไฮจนมาถึงทุกวันนี้

ประเพณีวัฒนธรรม : ชุมชนบ้านร่องไฮ เป็นชุมชนที่ติดกับเขตเทศบาล ยังมีประเพณีวัฒนธรรมทื่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย เช่น การเลี้ยงผีปู่ย่า การสืบชะตา การตานก๋วยสลาก การฟ้อนเล็บ และการเล่นดนตรีพื้นเมือง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • การตีมีด
 • การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
 • การจักสาน
 • การทำนา

แหล่งท่องเที่ยว

 • กว๊านพะเยา
 • จุดสาธิตการตีมีด
 • จุดสาธิตการจักสาน
 • สัมผัสวิถีชีวิตการประมง

กิจกรรมท่องเที่ยว

 • วังมัจฉา วังแห่งพันธ์ปลา
 • กลุ่มตีมีดชมการตีมีดที่มีชื่อเสียงไปทั่วทุกสารทิศ
 • กลุ่มจักสาน ภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างเครื่องมือหาเลี้ยงชีพในลุ่มกว๊านพะเยา
 • โบราณสถาน อันเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองพะเยา
 • วิธีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา ล่องเรือชมวิธีการหาปลาในกว๊านพะเยา

โปรแกรมท่องเที่ยว

 • โปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน ชมวังมัจฉา การตีมีด เครื่องจักสาน โบราณสถาน
 • โปรแกรม ท่องเที่ยว 1 คืน 2 วัน ตอนเช้าทำบุญตักบาตร สัมผัสวิถีชีวิตบนพื้นน้ำกว๊านพะเยาของชาวประมง (ใส่แน่ง ทอดแห) ชมบรรยากาศกว๊านพะเยาในยามเช้า ดูนกตกปลา หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ลงเรือ นมัสการหลวงพ่อศิลา ที่วัดติโลกอาราม ชมโบราณสถาน ไหว้พระ

การเดินทาง : ชุมชนบ้านร่องไฮ ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรมของชุมชนแม่ต๋ำ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งทางนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากจังหวัดพะเยาถึงชุมชนบ้านร่องไฮได้โดย สะดวกด้วยรถส่วนตัว

หรือนักท่องเที่ยวจะใช้บริการรถสาธารณะสองแถวที่ผ่านชุมชนบ้านร่องไฮ สายพะเยา - แม่นาเรือ – แม่ใจ ที่สามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณตลาดสดพะเยา ซึ่งจะมีรถผ่านชุมชนจนถึงเวลา 17.00 น. รถเที่ยวสุดท้ายที่ออกจากชุมชนไปยังตัวเมือง เวลา 15.00 น.


ชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ

Booking.com

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา