ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
โฮมสเตย์บ้านสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง : 172/2 หมู่ 9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

พิกัด : 18.682168, 98.594094

ติดต่อ : นายณรงค์ ทาใจ สมาชิกชุมชนบ้านสบวิน โทร. 08-1531-5576 

จุดเด่น : สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของบ้านคนเมืองเหนือ

ประเภทของโฮมสเตย์ : โฮมสเตย์สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ประวัติความเป็นมา : บ้านสบวิน ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขา แม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีลำน้ำแม่วาง ที่ไหลจากดอยอินทนนท์ เป็นแม่น้ำสายหลัก มีลำน้ำแม่วิน จากบ้านขุนวิน ไหลมาบรรจบ เป็นแอ่งน้ำ เหมาะแก่การล่องแพ เล่นน้ำ เป็นการผจญภัยเล็ก ๆ ที่ได้เรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ ของป่าดิบสองฝั่งล้ำน้ำแม่วาง และเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่หมู่บ้านใกล้เคียง

เล่ากันว่าบ้านสบวิน เดิมเรียกว่า "เมืองหวิด" ซึ่งมีตำนานเล่าว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เหยียบฝากรอยพระบาท ไว้ที่บนก้อนหิน แต่ไม่เต็มรอยเพราะก้อนหิน มีขนาดเล็ก จึงได้ตรัสว่ามันแหว่งไป แต่คำว่าแหว่งในภาษาเหนือเรียกว่า "หวิด" และเพี้ยนมาเป็นเมืองวิน ตำนานนี้ถูกจารึก อยู่ในใบลานที่วัดหลวงขุนวิน

ปัจจุบัน บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน 19 หมู่บ้านของตำบลแม่วิน และเป็นที่รวมความมีชื่อเสียง ของตำบลแม่วินเอาไว้ทุกด้าน ตำบลแม่วินเคยขึ้นอยู่กับอำเภอสันป่าตอง ซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญมาก ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนภายนอก มีป่าเขาที่สมบูรณ์ ทางเข้าสู่พื้นที่เป็นถนนดินแดง

แต่ปัจจุบัน ตำบลแม่วินเป็นส่วนหนึ่ง ของอำเภอแม่วาง มีประชากรไทยล้านนา 4 หมู่บ้าน ชนเผ่าปกาเกอะญอหรือกระเหรี่ยง 13 หมู่บ้าน และชาวเผ่าม้ง 2 หมู่บ้าน คนในชุมชนบ้านสบวิน หมู่ 9 ส่วนใหญ่เป็นคนเมือง ซึ่งต่างจากหมู่อื่น ในตำบลเดียวกัน ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา สภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านเรือนยังคงสภาพของบ้านทางภาคเหนือ อยู่กันอย่างชุมชนท้องถิ่น มีประเพณีวัฒนธรรม แบบชาวเหนือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวนถั่วเหลือง สวนข้าวโพด เลี้ยงหมู เลี้ยงวัวเป็นหลัก ชาวบ้านมีความเป็นมิตรแบบคนชนบทชาวเหนือ รอบรู้ในเรื่องท้องถิ่นของตนเองมาก มีน้ำใจในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยว อย่างมาก

กิจกรรม

  • นั่งช้างชมธรรมชาติ ล่องแพลำน้ำแม่วาง
  • รับประทานอาหารแบบขันโตก
  • พิธีผูกข้อมือ บายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนรำและดนตรีพื้นเมือง

อัตราค่าบริการ (กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง)

  • บ้าน พัก(หมู่คณะ) 1,000 - 2,000 บาท/คืน/หลัง
  • 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 700 บาท/คน
  • 3 วัน 2 คืน อาหาร 7 มื้อ 1,500 บาท/คน
  • ค่าเช่าเต็นท์ 150-200 บาท/คืน
  • ค่าบำรุงสถานที่ (นำเต็นท์มาเอง) 50 บาท/คน/คืน
  • ขี่ช้าง (1ชั่วโมง) 300 บาท/เชือก
  • ล่องแพ 300 บาท/แพ


ชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ

Booking.com

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา