ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
โฮมสเตย์บ้านโป่งน้อยใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ : หมู่ 14 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด : 18.622105, 98.521746

จุดเด่น : เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด มีอากาศที่บริสุทธิ์ และมีน้ำตกธรรมชาติในชุมชน พร้อมได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวบ้าน

ประวัติความเป็นมา : หมู่บ้านที่มีประชากรกลุ่มน้อยอยู่อาศัยร่วมกัน หลากหลายชนเผ่า ทั้งปกาเกอะญอ ม้ง ประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ คุณธนากรณ์ นิเปยนิ (ผู้ใหญ่บ้านโป่งน้อยใหม่) พร้อมด้วยการสนับสนุนของโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท่องเที่ยวของสถาบันวิจัยและพัฒนาบนที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้ริเริ่มทำการดำเนินการกลุ่มโฮมสเตย์และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ขึ้น

กิจกรรมท่องเที่ยว :

 • ชมไร่ผลไม้เมืองหนาว ทั้งลูกพลับ สตรอเบอร์รี่ เสาวรส
 • ชมแปลงสาธิตผลไม้และไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ดอกเบญจมาศ
 • ชมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านวิถีชีวิตชาว?ไทยภูเขาเผ่าปาเกอะญอ
 • เดินป่าสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวเขาเ?ผ่าปาเกอะญอ เรียนรู้พันธุ์ไม้และสมุนไพร
 • น้ำตกเต๊ะเละโพและมอข่อ น้ำตกเล็กท่ามกลางป่าและบ้านพักชาวเขา ผาแง่ม หน้าผาสูงที่มีดงกุหลาบพันปี ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง แปลงสาธิตผลผลิตทางการเกษตร
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยผาแง่ม
 • แปลงผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน
 • น้ำตกเตะเละโพะ
 • น้ำตกผาดำ
 • ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง ชมซากุระดอยและดอกไม้เมืองหนาว

การเดินทาง

 • เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอสันป่าตอง ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 บ้านขุนกลาง ก่อนถึง กิโลเมตรที่ 31 ให้เลี้ยวขวาผ่านทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ ตรงไปประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง รวมระยะทางจากตัวเมืองถึงศูนย์ฯ ประมาณ 106 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
 • เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดง เลี้ยวขวาสามแยกไปเทศบาลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง ทางหลวงหมายเลข 1013 ตรงไปประมาณ 47 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่บ้านห้วยเกี๋ยง ตรงไปอีกราว 16 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองถึงศูนย์ฯ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

ติดต่อ : 098-828-8993, 093-145-5399, 083-574-5006

facebook : http://goo.gl/YjmJKL


ชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ

Booking.com

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา