ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ป้อนข้อมูลท่องเที่ยว
บ้านดงบัง ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง : หมู่ 6 ต. ดงขี้เหล็ก ต.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

พิกัด : 14.109632, 101.436618

ติดต่อ

 • นายสมัย คุณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง โทร .087-087-5039
 • นางธิภาภรณ์ ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง โทร .089-269-2643
 • นางสาวอรอนงค์ หาเพียง เลขากลุ่มสุมนไพรบ้านดงบัง โทร .087-600-8842

จุดเด่น : ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น โดยชาวบ้านได้นำความรู้ที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาปรับใช้กับวิถีปัจจุบัน

หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพร ดงบัง หมู่บ้านเล็กๆ ในตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ด้วยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรแหล่งสำคัญ ที่ป้อนให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (โรงพยาบาลที่นำการแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรมาผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบัน) มาตั้งแต่ปี 2543

ทำให้ชาวบ้านได้นำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตา ยาย มาใช้ในการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร อีกทั้งยังได้นำการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแนะนำมาใช้ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อน จนหมู่บ้านดงบังเป็นที่กล่าวถึงไปทั่ว

เกษตรกรจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศแห่แหนกันมาศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาการปลูกพืชในท้องถิ่นของตนเอง เมื่อองค์กรต่างๆ เข้ามาดูงานกันมากขึ้นหลายฝ่ายจึงเห็นตรงกันว่า น่าจะพัฒนาให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีสมุนไพรนานาชนิดเป็นจุดขาย จึงเกิดเป็นโครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพร ขึ้นเมื่อปี 2548

สมุนไพรกับการท่องเที่ยว ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเท่าไร แต่ที่ บ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี ได้รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันอย่าลงตัว ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความบันเทิงและองค์ความรู้ด้านการ ปลูก การเก็บเกี่ยว แปรรูป พร้อมทั้งสรรพคุณนานาประการของสมุนไพรไว้อย่างครบครัน

กิจกรรมท่องเที่ยว

 • ชมและเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว เรียนรู้การแพทย์แผนไทย ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านผู้ปลูกสมุนไพร พักผ่อนบรรยากาศสวนสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ
 • แหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ แหล่งเพาะชำและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าสมุนไพร (มาเรียนรู้ดูงานเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปกรุณาติดต่อล่วงหน้า)
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ไม้ดอกไม้ประดับเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าสมุนไพร และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและเลือกซื้อของฝากผลิตผลจากวัตถุดิบของบ้านดงบังที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
 • ศึกษาเส้นทางของการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร จาก บ้านดงบัง สู่เส้นทางการผลิตที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • พาชมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ชมแปลงเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรนานาชนิด ดูโรงตากและอบ สมุนไพรที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ โรงบดสมุนไพรก่อนที่จะนำไปแปรรูป โรงงานแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากจะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รู้ แล้ว กิจกรรมต่างๆ ก็ยังเกี่ยวพันกับสมุนไพรทั้งหมด ซึ่งผู้ที่เข้ามาจะได้รู้ว่าทำอย่างไรพืชผักที่ไม่ใช้สารเคมีจึงจะงอกงามและ ออกดอกออกผลดี รู้ถึงวิธีการแปรรูปและสรรพคุณต่างๆ ของสมุนไพร

สินค้าและบริการ

 • เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมุ่งเน้น สมุนไพรเกษตรอินทรีย์
 • จัดศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
 • ให้บริการด้านสปา การนวด อบ ประคบด้วยสมุนไพร
 • ศูนย์เพาะชำและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าสมุนไพร
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์

อัตราค่าบริการ (กรุณาสอบถามอีกครั้ง)

 • ค่าวิทยากร หมู่คณะไม่เกิน 10 คน ๆ ละ 20 บาท
 • ค่าวิทยากร หมู่คณะเกิน 10 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน 500 บาท
 • ค่าวิทยากร หมู่คณะเกิน 50 คนขึ้นไป 1,000 บาท

การเดินทาง : จากตัวเมืองปราจีนบุรี ใช้เส้น 3452 ทางไป อ.ประจันตคาม ตรงไปประมาณ 7 กม. ก่อนถึง อ.ประจันตคาม 9 กม. เจอมสามแยกเลี้ยวขวา ตรงข้ามกับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเขต อีกประมาณ 300 เมตร

Facebook : https://www.facebook.com/Bandongbangg/


ชุมชนท่องเที่ยวอื่น ๆ

Booking.com

หน้าแรก | ท่องเที่ยวใน กทม. | ท่องเที่ยวในภาคเหนือ | ท่องเที่ยวในภาคกลาง | ท่องเที่ยวในภาคอีสาน | ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก | ท่องเที่ยวในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา

อ่างขาง ปากน้ำประแส ระยอง เชียงคาน ปาย แม่ฮ่องสอน โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ ชุมพร ปางอุ๋ง ชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร ที่พักมีจักรยานให้ยืม หมู่บ้านเซรามิคเกาะคา ลำปาง ทุเรียนศรีสะเกษ ปฏิทินท่องเที่ยวชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง พรหมโลก นครศรีธรรมราช ทะเลน้อย ปากประ พัทลุง ล่องแก่ง ล่องเรือ พายเรือ